Informacija apie euro įvedimą Lietuvoje

SVARBI INFORMACIJA

Informuojame, kad pasikeitė Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo administracija) buveinės adresas.

Į Fondo administraciją prašome kreiptis paštu arba tiesiogiai nauju adresu T. Ševčenkos g. 16G, 03111 Vilnius.

Kiti  Fondo administracijos rekvizitai nesikeičia.

Išsamesnė informacija teikiama Fondo administracijos telefonu (8 5) 272 8081 bei el. paštu info@vif.lt.

2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos bendrųjų reikalų ministrų taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos narystės euro zonoje nuo 2015 m. sausio 1 d. Nuo šios datos visos išmokos mokamos eurais. Kartu patvirtintas neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.

2014 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“ buvo patvirtintas naujas bazinės socialinės išmokos dydis, kuris nuo 2015 m. sausio 1 d. sudaro 38 (trisdešimt aštuonis) eurus.

Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo administracija) informuoja, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. išmoka iš Vaikų išlaikymo fondo vienam vaikui per mėnesį negali viršyti Vaikų išlaikymo fondo įstatyme nustatytos maksimalios 1,5 bazinės išmokos dydžio ribos, t. y. 57 (penkiasdešimt septynių) eurų.

 Informacija apie išmokų ir skolų dydžius  ir kitus klausimus išmokų gavėjams ir skolingiems asmenims teikiama Fondo administracijoje ( T. Ševčenkos g. 16G, Vilnius), telefonu (8 5) 272 8081.

euras_originalus10