Informacija apie euro įvedimą Lietuvoje

2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos bendrųjų reikalų ministrų taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos narystės euro zonoje nuo 2015 m. sausio 1 d. Nuo šios datos visos išmokos bus mokamos eurais. Kartu patvirtintas neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.

2014 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“ buvo patvirtintas naujas bazinės socialinės išmokos dydis, kuris nuo 2015 m. sausio 1 d. sudarys 38 (trisdešimt aštuonis) eurus.

Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo administracija) informuoja, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. išmoka iš Vaikų išlaikymo fondo vienam vaikui per mėnesį negalės viršyti Vaikų išlaikymo fondo įstatyme nustatytos maksimalios 1,5 bazinės išmokos dydžio ribos, t. y. 57 (penkiasdešimt septynių) eurų.

 

Fondo administracija informuoja, kad:

  1. Iki euro įvedimo dienos apskaičiuotos, bet neišmokėtos išmokos litais nuo euro įvedimo dienos perskaičiuojamos į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo (toliau – Euro įstatymas) 9 straipsnio 2 dalimi, t. y. apvalinant iki euro cento asmens naudai. Tais atvejais, kai skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra didesnis už 0, prie paskutinio skaitmens pridedamas vienetas arba nustatomas naujas dydis, ne mažesnis už buvusį litais nustatytą dydį, perskaičiuotą į eurus.

          Skaičiavimo pavyzdžiai:

          perskaičiavus 195 litų išmoką į eurus, gautume: 195 ÷ 3,45280 = 56,4759 = 56,48 euro;

          perskaičiavus 150 litų išmoką į eurus, gautume: 150 ÷ 3,45280 = 43,4430 = 43,45 euro;

          perskaičiavus130 litų išmoką į eurus, gautume: 130 ÷ 3,45280 = 37,6506 = 37,65 euro;

          perskaičiavus100 litų išmoką į eurus, gautume: 100 ÷ 3,45280 = 28,9620 = 28,97 euro.

 

  1. Nuo euro įvedimo dienos visos išmokos litais perskaičiuojamos į eurus vadovaujantis Euro įstatymo 7 straipsnio 1 ir 5 dalimis, taikant aritmetinį apvalinimą ir nurodant galutinę sumą su dviem skaičiais po kablelio.

          Skaičiavimo pavyzdžiai:

          perskaičiavus 195 litų išmoką į eurus, gautume: 195 ÷ 3,45280 = 56,4759 = 56,48 euro;

          perskaičiavus 150 litų išmoką į eurus, gautume: 150 ÷ 3,45280 = 43,4430 = 43,44 euro;

          perskaičiavus130 litų išmoką į eurus, gautume: 130 ÷ 3,45280 = 37,6506 = 37,65 euro;

          perskaičiavus100 litų išmoką į eurus, gautume: 100 ÷ 3,45280 = 28,9620 = 28,96 euro.

 

  1. Nuo 2015 m. sausio 1 d., išmokos bus perskaičiuotos taikant naujai patvirtintą bazinės socialinės išmokos dydį (38 eurai) bei vadovaujantis Euro įstatymo 7 straipsnio 1, 2 ir 5 dalimis, taikant aritmetinį apvalinimą ir nurodant galutinę sumą su dviem skaičiais po kablelio.

Taip pat Fondo administracija nori atkreipti dėmesį į tai, jog vadovaujantis Euro įstatymo 28 str., visi Fondo administracijos priimti sprendimai dėl išmokų mokėjimo turi tą pačią teisinę galią, todėl keičiami nebus.

Informacija apie išmokų ir skolų dydžius, keičiant litus į eurus, ir kitus su euro įvedimu susijusius klausimus išmokų gavėjams ir skolingiems asmenims teikiama Fondo administracijoje (Rinktinės g. 48A, Vilnius), telefonu (8 5) 272 8081.

euras_originalus