Klausimai – atsakymai

Jūsų vardas ir pavardė *

Kontaktinis telefonas *

El. pašto adresas *

Įkelkite failą (maksimalus failo dydis: 3 MB)

Jūsų klausimas *

Dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų archyvas


Klausimas: Kokius dokumentus turiu pateikti norėdamas atnaujinti išmokos gavimą iš Fondo?

Atsakymas: Informuojame, jeigu išmokų mokėjimas iš Vaikų išlaikymo fondo buvo nutrauktas, o skolininkas vėl pradeda nemokėti vaikui priteisto išlaikymo ilgiau nei mėnesį arba moka tik jo dalį, tai pareiškėjas, norėdamas atnaujinti išmokų gavimą iš Vaikų išlaikymo fondo, gali kreiptis į Fondo administraciją pakartotinai. Tokiu atveju jis turi pateikti: 1. Prašymą išmokai iš Vaikų išlaikymo fondo gauti (Formą rasite skyrelyje Paslaugos – Prašymo išmokai iš Vaikų išlaikymo fondo atnaujinti forma); 2. Antstolio išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (ši pažyma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo). Antstolio pažyma patvirtina, kad vaikas negauna viso ar dalies jam nustatyto išlaikymo. 


 

Klausimas: Kokius dokumentus reikia pristatyti Vaikų išlaikymo fondo administracijai, jeigu persiteisiau alimentų sumą?

Atsakymas: Atsakydami į Jūsų paklausimą dėl teismo sprendimu padidintos vaikų išlaikymui skirtos sumos, informuojame, kad, vadovaujantis 2010-10-01 d. Vaikų išlaikymo fondo administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-41, nustatyta, jog tais atvejais, kai pareiškėjas kreipiasi į Fondo administraciją dėl išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo padidinimo dėl pritaikyto periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo indeksavimo ar teisminio proceso metu periodinių išmokų dydžio padidinimo, padidintos išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo skiriamos nuo to mėnesio, kurį pareiškėjas kreipiasi į Fondo administraciją dėl išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo padidinimo, pirmos dienos. Jūs turite pateikti : 1) Antstolio pažymą, kurioje matytųsi, nuo kada ir kokia suma yra priteista vaikui išlaikyti ir 2) Teismo sprendimo kopiją.


Klausimas: Kokius dokumentus pateikti, jeigu pasikeitė pavardė?

Atsakymas: Jeigu pasikeitė Jūsų pavardė, tokiu atveju Jūs, kaip Vaikų išlaikymo fondo pareiškėjas, turite pateikti santuokos liudijimo su nauja pavarde kopiją ir arba paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją. Minėtus dokumentus galima pateikti Jums patogiu būdu, paštu, faksu, el. paštu arba  atvykti į Fondo administraciją. Prieš pranešdami Fondo administracijai dėl pavardės pasikeitimo, būtinai informuokite ir banką, kuriame esate atsidarę sąskaitą ir į kurią Fondo administracija perveda išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo.


Klausimas: Ar gaus vaikas išmoką iš Vaikų išlaikymo fondo, jeigu jam suėjo 18 metų, bet jis dar mokosi mokykloje?

Atsakymas: Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymą, priimtą 2006 m. gruodžio 19 d. Nr. X-987 , išmoką iš Vaikų išlaikymo fondo gali gauti vaikas, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, jaunesnis nei 18 metų, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas). Vaikui sulaukus pilnametystės, išmokos mokėjimas iš Vaikų išlaikymo fondo yra nutraukiamas. Vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas, gali gauti išmoką iš Vaikų išlaikymo fondo, jeigu jam yra priteistas išlaikymas po 18 metų.