2017-09-25 / Paskelbtas skolininkų sąrašas

PATVIRTINTA

Vaikų išlaikymo fondo administracijos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 25 d.

įsakymu Nr. A1-103

 

Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo administracija) informuoja, kad 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymui (toliau – Įstatymas), valstybė įsipareigojo esant įstatyme nustatytiems pagrindams suteikti vaikui nustatyto dydžio išlaikymą, t. y. valstybė perima skolininko pareigą  išlaikyti vaikus, kai jis šios pareigos nevykdo (nemoka išlaikymo) arba vykdo netinkamai (moka dalį nustatyto išlaikymo).

          Pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, Fondo administracija, įstatymo nustatyta tvarka mokanti išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo ir įgyvendinanti Lietuvos Respublikos teisę reikalauti, kad skolininkas grąžintų išmokėtas išmokas, įgyja teisę iš skolininko išieškoti iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtas išmokas ir reikalauti 5 procentų metinių palūkanų.

Vadovaudamasi Įstatymo 11 straipsniu bei Išmokėtų iš Vaikų išlaikymo fondo išmokų atgavimo iš skolininkų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-179, 4, 5 ir 6 punktais, Fondo administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima Sprendimus dėl išmokėtų iš Vaikų išlaikymo fondo išmokų išieškojimo iš skolininkų. Vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 2, 3 dalimis, informuojame, kad Fondo administracijos direktoriaus sprendimas dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Fondo administracija skelbia asmenų, kurių atžvilgiu yra priimti Sprendimai dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko, ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma, sąrašą:

 

  1. Sigita Blankienė, gim. 1968 m.