Asmenų aptarnavimo vertinimo apklausos

Siekdami įvertinti asmenų aptarnavimo kokybę Vaikų išlaikymo fondo administracijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“, atliekame apklausą ir prašome užpildyti žemiau esančią anketą.

 

Jei skolininkas yra užsienyje, o pareiškėjų prašymai yra susiję su jaunesnių nei 21 metų asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, Centrinės institucijos funkcijas atlieka Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Siekdami įvertinti besikreipiančių asmenų, kai skolininkas yra užsienyje, aptarnavimo kokybę atliekame apklausą ir prašome užpildyti žemiau esančią anketą.

 

Pažymėkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą. Anketos yra anonimiškos. Gauti rezultatai bus naudojami apibendrintai.

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė.

Dėkojame.